Certifikáty

Naša spoločnosť je hrdým držiteľom nasledujúcich certifikátov:

Logo spoločnosti Strojbal s.r.o. a obchodné meno Strojbal sú od roku 2016 registrované ochranné známky, číslo registrácie 242020. Ochrannú známku Strojbal smie používať výlučne jej vlastník. Zneužite a používanie loga bez súhlasu ich vlastníka je protiprávnym konaním.

Firemná politika