Doprava a colná deklarácia

Doprava

Firma Strojbal v rámci svojich dlhoročných skúseností poskytuje svojim zákazníkom aj ďalšie služby súvisiace s balením a realizáciou samotného exportu. Nakoľko si uvedomujeme, že balením tovarov a zariadení sa celý proces premiestňovania len začína, Strojbal ponúka aj služby súvisiace s prepravou tovarov, a to v oblasti:

  • špeciálneho ošetrenia, 
  • zaclenia tovarov, 
  • poistenia,
  • prepravy k príjemcovi a celkovej logistickej agendy.

Nakoľko sú naše produkty spolu s tovarom prepravované aj mimo Európy, v spolupráci s najväčšími zasielateľskými spoločnosťami vieme zákazníkom zabezpečiť okrem cestnej aj leteckú, železničnú a námornú prepravu ich tovarov.

Snažíme sa preto ponúknuť zákazníkovi komplexné riešenia, ktoré budú vyhovovať jeho požiadavkám a kritériám, a odbremenia tak zákazníka od pridružených logistických povinností.

Neváhate sa preto na nás obrátiť so žiadosťou o spracovanie cenovej ponuky.

Kamiónová
doprava
Lodná
doprava
Letecká
doprava
Železničná
doprava

Colná deklarácia

V oblasti colnej deklarácie ponúkame našim klientom komplexné služby, ktoré zahŕňajú:

  • § zastupovanie v colnom konaní (export a import)
  • § podávanie colných vyhlásení elektronickou formou
  • § vystavovanie colných dokladov (JCD, JCDd, DCH, DCHd, CMR)
  • § vystavovanie tranzitných dokladov (T1, CARNET TIR)

Prepravíme čokoľvek. Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky

Mám záujem o cenovú ponuku