Spoločnosť Strojbal s.r.o. získala strieborné hodnotenie udržateľnosti EcoVadis 2023.

EcoVadis

EcoVadis hodnotí viac ako 90.000 spoločností z viac ako 160 krajín v 200 odvetviach podnikania. Systémy riadenia udržateľnosti sú v spoločnosti hodnotené v štyroch základných oblastiach:

  • Životné prostredie
  • Etika podnikania
  • Ľudské práva
  • Udržateľné zadávanie zákaziek

Naše strieborné hodnotenie EcoVadis 2023 nás radí medzi zlomok výrobných spoločností v našom odvetví s preukázateľne udržateľným hospodárením.

V spoločnosti Strojbal s.r.o. dlhodobo dbáme na udržateľné hospodárenie, nielen na papieri ale aj v skutočnosti. Na výrobu drevených obalov využívame drevo z lesov s trvalo udržateľným hospodárením (certifikácie PEFC alebo FSC). Drevené obaly zadržiavajú CO2, jednoducho sa recyklujú a oproti plastovým majú minimálnu uhlíkovú stopu. Drevený odpad z výroby využívame na výrobu tepla alebo na výrobu tuhých palív pre vlastnú spotrebu. Recyklujeme poškodené drevené obaly, triedime a evidujeme odpady v zmysle platných noriem, šetríme el. energiu a budujeme kogeneračnú elektráreň, využívame vlastné vrty na úžitkovú vodu, vlastnú kanalizáciu s filtráciou, zadržiavame viac ako 200.000 litrov dažďovej vody, chováme ryby vo fungujúcom ekosystéme... a to je iba zlomok toho čomu sa v oblasti enviro venujeme.

Sme rodinnou spoločnosťou a etika v podnikaní je pre nás dôležitá rovnako ako dobré meno spoločnosti, ktoré budujeme už viac ako 23 rokov. V oblasti ľudských práv dbáme na priaznivé pracovné podmienky zamestnancov, bezpečnosť a zdravie pri práci, investujeme do nových bezpečných technológií a snažíme sa aby naše hodnoty zdieľali aj naši dodávatelia, ktorých pravidelne vyhodnocujeme.

Spoločnosť Strojbal s.r.o. považuje udržateľné a zodpovedné podnikanie za veľmi dôležité. Pracujeme s drevom, ktoré je produktom prírody a bez zdravých a silných lesov s trvalo udržateľným hospodárením, lesov ktoré nevysychajú, ale sú silné čeliť nielen prírodným ale v posledných rokoch aj tým ľudským „katastrofám“, sa v budúcnosti nezaobídeme.

Hodnotenie EcoVadis nám ukázalo naše silné stránky ale aj miesta na zlepšenie, na ktoré sa mienime sústrediť v budúcnosti.    

JUDr. Pavel Škoda LL.M.