Kovovýroba

Zámočnícka dielňa

Spoločnosť Strojbal prevádzkuje technologicky dobre vybavenú zámočnícku dielňu, v ktorej sa vyrábajú nielen prvky používané v našich obaloch, ale aj rôzne ďalšie ako napríklad:

 • Zvárané oceľové konštrukcie
 • Oceľové palety, obaly
 • Strešné konštrukcie oceľových hál
 • Oceľové výstuže drevených obalov
 • Priemyselné regále, stoly, pomôcky a prípravky
 • Klampiarske a tesárske oceľové, plechové prvky
 • Jednoúčelové strojné zariadenia
 • Oceľové ploty, brány, dvere, mreže

Zámočnícka dielňa sa zameriava aj na:

 • Generálne opravy strojov a zariadení
 • Montáže a demontáže strojných a technických zariadení

Spoločnosť Strojbal ponúka tieto spôsoby obrábania:

 • Pílenie
 • Sústruženie
 • Frézovanie
 • Hobľovanie
 • Obrážanie
 • Rezanie závitov
 • Brúsenie