Služby

Sme pripravení poskytnúť zákazníkom kompletný servis v oblasti obalov, ale aj samostatné pridružené služby vďaka nášmu technologickému a personálnemu zázemiu.

Vývoj a návrh obalov

Návrh vonkajšieho obalu býva jednoduchý, avšak hlavné kritéria, ktoré rozhodujú o celkovej cene obalového riešenia nespočívajú iba v tom aký obal vybrať. Dôležité je poznať spôsob, akým budú obaly a tovary v nich prepravované, skladované a manipulované, ako sa budú skutočne používať, rozbaľovať, skladovať ale aj likvidovať. Až základným zhodnotením týchto zásadných faktorov je možné uvažovať o dosahovaní úspor pri preprave. Naši konštruktéri majú dlhoročné skúsenosti pre návrh vhodného obalu tak, aby bola dosiahnutá dostatočná ochrana pri rozumných nákladoch na obstaranie a používanie obalov.

návrh obalov

Optimalizácia balení a baliacich procesov

Dodatočné náklady pri balení tvoria niekedy až 80% celkových nákladov za obal. Vďaka našim skúsenostiam a inému pohľadu na balenie dokážeme odhaliť zbytočné náklady, ktoré pri balení vznikajú a tým ušetriť zdroje našich zákazníkov. Niekedy odhalíme chyby v procese, inokedy chyby v návrhu obalu, ktorý je predimenzovaný alebo naopak poddimenzovaný. Optimalizácia, ako aj návrh obalov, vyžaduje kreativitu a ochotu skúšať nové riešenia. Nekonečný trh s obalovými materiálmi poskytuje priestor pre kreativitu. Úspory je možné dosiahnuť vďaka prispôsobeniu obalu požiadavkám, ktoré musí obal splniť. Unifikácia obalov pre viacero projektov dokáže z dlhodobé hľadiska rovnako znamenať veľké úspory.

optimalizácia balení a baliacich procesov

Vypracovanie baliaceho predpisu

Baliaci predpis je manuál, pomocou ktorého je možné aj bez predchádzajúcich znalostí o obale produkty správne zabaliť. V dnešnej dobe vysokej fluktuácie zamestnancov nie je čas na odovzdávanie skúseností. Zákazníkom preto vypracujeme nový, alebo upravíme pôvodný baliaci predpis.

Baliaci predpis by mal obsahovať predovšetkým niekoľko základných typov informácií. Postup balenia rozdelený do jednotlivých fáz od prevzatia obalu a výrobku po kompletné zabalenie k expedícii. Baliaci predpis doplníme o fotodokumentáciu, označovanie dielov obalu, rozmery, hmotnosti, procesy a chýbať by nemal ani výpočet času s konkrétnymi informáciami.


vypracovanie baliaceho predpisu

Služba demontáže, sťahovania a prepravy technologických celkov

Ak potrebujete demontovať výrobné linky, presťahovať technológiu alebo celú prevádzku urobíte správne, ak sa rozhodnete pre nás. Realizovali sme niekoľko významných sťahovaní, ale aj menšie demontáže strojov a technologických celkov. Medzi naše najvýznamnejšie referencie patria spoločnosti, ktoré sa z rôznych dôvodov rozhodli ukončiť svoju činnosť:

  • Sťahovanie, balenie a preprava celej spoločnosti Panasonic Slovakia, Krompachy,
  • Demontáž, sťahovanie, balenie a preprava spoločnosti SCANFIL, Maďarsko,
  • Podporné činnosti pri sťahovaní spoločnosti ICU-Medical, Vráble,
  • Sťahovanie, demontáž, balenie spoločnosti Pall Slovakia, Vráble,
  • Sťahovanie, demontáž, balenie spoločnosti Lumens TZ, Piešťany,

Okrem spoločností, ktorým sme poskytli náš servis pri odchode alebo ukončení prevádzky samozrejme poskytujeme služby aj existujúcim a fungujúcim spoločnostiam. Počas našej činnosti sme demontovali, pobalili a presťahovali viac ako 10.000 ton technológií.

demontáže a sťahovanie

Sušenie reziva na zákazku

Spoločnosť Strojbal disponuje dvomi sušiarňami reziva s celkovou kapacitou 70m3, prostredníctvom ktorých sme schopní pokryť nielen našu vlastnú potrebu sušenia či sterilizácie reziva ale aj potrebu našich partnerov a zákazníkov. Sušiarne reziva pracujú v plne automatickom režime podľa programu, čím každé sušenie dosahuje rovnaké výsledky pri minimalizácii spotreby a nákladov na sušenie. Spoločnosť Strojbal prevádzkuje Podnikovú predajňu, v ktorej predáva aj sušené rezivo.

Strojbal sušiareň reziva

Objednajte si naše služby a presvedčte sa sami!

Kontaktujte nás